Al meu entendre, un investigador excel·lent també ha d’estar compromès a garantir un impacte positiu de la recerca sobre la societat. En aquest sentit, he desenvolupat una línia de recerca complementària centrada en la transferència del coneixement acadèmic a la societat i, en concret, als professors d’educació secundària. Això m’ha portat a ser un membre actiu (ja fa anys) en la iniciativa Gramàtica Orientada a les Competències, l’objectiu de la qual és reflexionar sobre l’ensenyament de la gramàtica en l’educació secundària, repensar-lo i millorar-lo, sobre la base dels avenços científics en el camp de la Lingüística. 

En aquest treball intens per portar els avenços acadèmics en lingüística a l’educació secundària i millorar la manera com s’ensenyen la llengua i la gramàtica, he organitzat nombrosos esdeveniments científics amb l’objectiu de construir ponts entre el món acadèmic i científic i els professors de secundària:

Organització de les V Jornades GrOC. L’actualització i unificació terminològica a les classes de llengua i les PAU, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona,15-16 febrer 2019.

Organització del Workshop on Theoretical Linguistics in Secondary Education, 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, University of Tallinn, Estonia, 29 gost – 1 setembre 2018.

Organització de les IV Jornades GrOC. Relacions entre gramàtica i altres disciplines. Aplicacions en l’ensenyament, Universitat de Barcelona, Barcelona,19-20 gener 2017.

Organització de les III Jornades GrOC. L’ensenyament de la gramàtica en contextos multilingües, Universitat de Barcelona, Barcelona, 4-5 febrer 2016.

Així mateixo, imparteixo regularment conferències, cursos especialitzats i seminaris invitats sobre aquestes qüestions:

Pineda, A. (amb A. Llop & A. Paradís). ‘Gramàtica comparada a l’aula de secundària’. III Congrés Internacional Sobre Ensenyament de la Gramàtica, 23-25 January 2019, Universitat Autònoma de Barcelona.

Pineda, A. ‘Relacions entre descripció, anàlisi, variació i normativa en català’. Curs organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, titulat La ciència del llenguatge. Fonaments, metodologia i aplicacions a l’aula de Secundària, 25-29 juny 2018.

Pineda, A. (amb A. Llop). ‘La Gramàticade l’Institut d’Estudis Catalans: una nova manera de fer gramàtica’. Curs ICE-GrOC La Gramàtica catalana(2016) i la Nueva gramática de la lengua española (2009-2011). Comparació i avaluació de propostes per a la seva aplicació als cursos d’ESO i Batxillerat. Universitat Autònoma de Barcelona, 28 octubre 2017.

Pineda, A. (amb A. Paradís, A. Llop). ‘La gramàtica comparada a l’aula. L’experiència Cruïlla’. Curs ICE-CLT L’aportació de la lingüística actual a la pràctica d’aula de secundària. Universitat Autònoma de Barcelona, 26-30 juny 2017.
Pineda, A. (amb A. Paradís, A. Llop). ‘GrOCmàtica comparada: una primera experiència en el món dels llibres de text’. IV Jornades GrOC. Relacions entre gramàtica i altres disciplines. Aplicacions en l’ensenyament. Universitat de Barcelona, 19-20 gener 2017.

Pineda, A. (amb A. Paradís). ‘Les funcions sintàctiques’. Curs ICE-GrOC El desenvolupament del currículum gramatical a l’ESO i el Batxillerat. Propostes pràctiques, Universitat Autònoma de Barcelona, 5 novembre 2016.

Pineda, A. ‘El complement indirecte: un desconegut?’. Curs ICE-CLT Recursos i estratègies per al tractament de la gramàtica a l’aula de Secundària, Universitat Autònoma de Barcelona, 27 juny 2016.

Pineda, A. (amb A. Sentí). ‘Sintaxi i semàntica a l’aula’. Curs ICE-GrOC Com es pot relacionar el lèxic i la gramàtica a l’aula de Secundària / Batxillerat, Universitat Autònoma de Barcelona, 24 octubre 2015.

 

Finalment, col·laboro amb diverses editorials catalanes de material didàctic, com Cruïlla – Grup editorial SM i Enciclopèdia Catalana. En concret, aquestes editorials m’han convidat a ser autora, revisora i consultora de materials didàctics per a l’ESO (Educació Secundària Obligatòria) i el Batxillerat, amb l’interès particular de transferir el coneixement científic de l’àrea de la Lingüística als professor de secundària i, consegüentment, a la generació que està sent escolaritzada. La llista de llibres de text i manuals en els quals he col·laborat (ja sigui com a autora, revisor i/o consultora) és pot trobar aquí.


CONTACTEU

Podeu deixar un missatge aquí o escriure'm un correu

També podeu visitar el meu lloc a Academia.edu:

paris-sorbonne.academia.edu/AnnaPineda

info@annapineda.cat

Barcelona - València - Köln