Col·laboració amb Editorial Cruïlla

 

 

  • Seminaris en línia gratuïts sobre actualització gramatical per a professors de Batxillerat, maig 2020:

 

    • Funcions semàntiques o papers temàtics:

 

    • Funcions sintàctiques:

 

    • Classes gramaticals:

  • Autora, revisora i consultora de materials didàctics per a l’Editorial Cruïlla.

© 2018. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 1r de Batxillerat.

© 2018. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 2n de Batxillerat.

     

 

  • Autora de materials didàctics per a l’Editorial Cruïlla, i coordinadora, juntament amb Ares Llop i Anna Paradís, d’un equip de 12 lingüistes de la Universitat Autònoma de Barcelona que participaren en el projecte.

Material: 36 seccions de Gramàtica comparada per a educació secundària, distribuïdes en els llibres de text següents:

© 2017. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 1r d’Educació Secundària Obligatòria.  ISBN: 978-84-661-4234-2.

© 2017. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 2n d’Educació Secundària Obligatòria.  ISBN: 978-84-661-4235-9.

© 2017. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 3r d’Educació Secundària Obligatòria.  ISBN: 978-84-661-4236-6.

© 2017. Editorial Cruïlla. Llengua Catalana 4t d’Educació Secundària Obligatòria.  ISBN: 978-84-661-4237-3.

     

 

     

 

 

Col·laboració amb Enciclopèdia Catalana

 

 

  • Autora, revisora i consultora dels quaderns de teoria i exercicis següents:

© 2018. Quaderns de llengua catalana. Col·lecció CAT AL DIA. Núm de pàgines: 56. Tiratge: 2.000 exemplars.

4. Classes de mots I, ISBN: 978-84-412-3028-6

5. Classes de mots II, ISBN: 978-84-412-3029-3

6. Funcions sintàctiques, ISBN: 978-84-412-3030-9

7. Pronoms febles i pronoms relatius, ISBN: 978-84-412-3031-6

8. L’oració composta, ISBN: 978-84-412-3032-3