Recerca - Presentacions

Autors: Anna Pineda

Títol: Els primers passos de la carrera investigadora (vídeo disponible aquí)

Esdeveniment: Seminari-Taller de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Lloc i data: en línia, 30 gener 2021.

Autors: Anna Pineda

Títol: El marcaje diferencial de objeto en catalán y el contacto con el español

Esdeveniment: IV Encuentro de Dialectos del Español. Round table “Fenómenos de contacto: MDO”.

Lloc i data: Universidad de Extremadura – Universitat Autònoma de Barcelona, 17 desembre 2020. [En línia a causa de la COVID-19.]

Autors: Anna Pineda

TítolDifferential Object Marking in Catalan. A controversial issue, from Old Catalan to nowadays

Esdeveniment: Research Colloqium of the Institut für Romanistik

Lloc i data: Universität Hamburg, 15 desembre 2020. [En línia a causa de la COVID-19.]

Autors: Anna Pineda

Títol: Pursuing a career as a researcher: first steps.

Esdeveniment: Seminaris de doctorat, Programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge

Lloc i dataUniversitat Pompeu Fabra, 13 novembre 2020. [En línia a causa de la COVID-19.]

Autors: Anna Pineda

Títol: From dative to accusative: an ongoing syntactic change in Romance.

Esdeveniment: Romance Syntax graduate seminar

Lloc i dataUniversity of Texas, 26 octubre 2020. [En línia a causa de la COVID-19.]

Autors: Anna Pineda & Ane Berro.

Títol: Hybrid intransitives in Basque and Romance.

Esdeveniment: Seminari ROLLING (Research on Language and Linguistics – Recerca en Llengua i Lingüística)

Lloc i dataUniversitat Rovira i Virgili (Tarragona), 19 October 2020. [Held online due to COVID-19.]

Autors: Anna Pineda

Títol: The contact between Catalan and Spanish: the case of differential object marking

EsdevenimentInternational Workshop on Linguistic Consequences of Language Contact.

Lloc i data: CNRS-IKER, Centre National de Recherche Scientifique – Centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER, Baiona (França), 26 juny 2020.

Autors: Michelle Sheehan, Anna Pineda

Títol: A new approach to causatives in Catalan and Italian

Esdeveniment: Linguistics Seminar

Lloc i dataUniversity of Trento (Italy), 24 gener 2020.

Autors: Anna Pineda

Títol: Qüestions controvertides de la morfosintaxi catalana actual: del doblat de clític al marcatge diferencial d’objecte. 

Esdeveniment: Jornades de la lingüística catalana a Viena

Lloc i data: Universitat de Viena (Àustria), 12 novembre 2019.

Autors: Anna Pineda

Títol: Los efectos del contacto de lenguas (español-catalán) en el desarrollo del marcaje diferencial de objeto.

Esdeveniment: Colloquium / Winter School “El español en contacto con otras lenguas”

Lloc i data: Kandersteg (Suïssa), Universitat de Zuric & Universitat de Lausana, 12-17 gener 2020.

Autors: Anna Pineda, Michelle Sheehan

Títol: A new kind of dependent case analysis for Romance causatives: evidence from Catalan (and Italian).

Esdeveniment: Seminari Grup de Lingüística Formal

Lloc i data: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), 26 setembre 2019.

Autors: Anna Pineda

TítolLa marcación diferencial de objeto en catalán.

Esdeveniment: Lliçó de màster invitada, dins el curs “Español y catalán, juntos y en contraste

Lloc i data: Universitat de Zuric (Suïssa), 10 abril 2019.

Autors: Anna Pineda, Michelle Seehan

Títol: Transitive-sensitive causatives in Romance: evidence for dependent case?

Esdeveniment: Anglia Ruskin – Cambridge Romance Linguistics Seminars for Easter Term

Lloc i data: University of Cambridge (Regne Unit), 14 febrer 2019.

Autors: Anna Pineda

Títol: Differential object marking in Catalan varieties.

Esdeveniment: Conferència invitada al Workshop on Microvariation in Romance Differential Object Marking.

Lloc i data: INaLCO, París (França), 9-10 novembre 2018.

Autors: Anna Pineda

TítolPompeu Fabra i la sintaxi catalana

Esdeveniment: Curs “Pompeu Fabra, seny ordenador de la llengua catalana”

Lloc i data: Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent), 21-32 agost 2018.

(enllaç)

Autor: Anna Pineda, Monica Irimia

TítolOn the setting of Scales in the diachrony of DOM in Catalan and Romanian.

Esdeveniment: Seminari del Centre de Lingüística Teòrica.

Lloc i data: Universitat Autònoma de Barcelona, 20 abril 2018.

Autor: Anna Pineda

Títol: Entre la sintaxi i la semàntica, visions sobre l’estructura argumental i els significats.

Esdeveniment: Conferència en el marc de l’assignatura Semàntica

Lloc i data: Departament de Filologia Catalana, Universitat de València, 28 febrer 2018.

Autor: Anna Pineda

Títol: Differential Object Marking in Catalan: what diachrony can tell us.

Esdeveniment: Anglia Ruskin – Cambridge Romance Linguistics Seminars for Easter Term 2017.

Lloc i data: University of Cambridge (Regne Unit), 9 novembre 2017.

Autor: Anna Pineda

Títol: From dative to accusative: an ongoing syntactic change in Romance.

Esdeveniment: Anglia Ruskin – Cambridge Romance Linguistics Seminars for Easter Term 2017.

Lloc i data: Anglia Ruskin University – University of Cambridge, Cambridge, 19 maig 2017.

Autor: Anna Pineda

Títol: La carrera investigadora: realitats i opcions.

Esdeveniment: Seminaris de Recerca, Departmanent de Filologia Catalana,

Lloc i data: Universitat de València, 13 març 2017.

Autor: Anna Pineda

Títol: Verbs of inherently directed motion in Romance languages: from pronominal uses to causativization.

Esdeveniment: Seminari Grup de Lingüística Formal.

Lloc i data: Universitat Pompeu Fabra, 2 març 2017.

Autor: Anna Pineda

Títol: Grammaticalisation et changement linguistique dans les langues romanes. Quelques notes sur le Catalan

Esdeveniment: Crossing borders: Romance linguistics and grammaticalization. Workshop in honor of Béatrice Lamiroy / À travers les frontières : linguistique romane et grammaticalisation. Journée d’étude en l’honneur de Béatrice Lamiroy.

Lloc i data: KU Leuven, 24 febrer 2017.

Autor: Anna Pineda

Títol: El complement directe

Esdeveniment: VIII Simposi Internacional Vers una sintaxi històrica del català

Lloc i data: Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, 3-4 febrer 2017

Autor: Anna Pineda

Títol: Commentary: dative structures, case alternations, ditransitive constructions and applicative heads.

Esdeveniment: International Workshop on Datives Structures and Beyond

Lloc i data: Universitat Autònoma de Barcelona, 26-27 gener 2017.

Autor: Ares Llop, Anna Paradís, Anna Pineda

Títol: GrOCmàtica comparada: una primera experiència en el món dels llibres de text.

Esdeveniment: IV Jornades GrOC. Relacions entre gramàtica i altres disciplines. Aplicacions en l’ensenyament.

Lloc i data: Universitat de Barcelona, 19-20 gener 2017 

Autor: Anna Pineda

Títol: Romance and Bantu: closer than we thought [invited speaker].

Esdeveniment:  13th Workshop on Syntax, Semantics and Phonology

Lloc i data: Universitat Autònoma de Barcelona, 30 juny – 1 juliol 2016.

Autor: Anna Pineda

TítolKatalanaren bariazio sintaktikoa: ikuspegi orokorra eta kasu zehatzak

Esdeveniment: Seminari per a estudiants de màster, Euskal Herriko Unibertsitatea

Lloc i data: Vitoria-Gasteiz, 6 abril de 2016

Autor: Anna Pineda

Títol: Causativization of verbs of motion from a Romance microcomparative perspective

Esdeveniment: IKER-CNRS mintegia

Lloc i data: Baiona, 26 gener de 2016

Autor: Anna Pineda

Títol: Torna-te’n a casa i entra la roba. O què els passa als inacusatius de moviment en català.

Esdeveniment: Seminari del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona

Lloc i data: Barcelona, 18 desembre de 2015

Autor: Anna Pineda

TítolAlternancias de caso dativo/acusativo: una visión comparativa del español y el catalán

Esdeveniment: Seminari de Lingüística sobre el Sintagma Nominal

Lloc i data: Universität Frankfurt am Main, 10 desembre 2015.

Autors: Anna Pineda, Alba Cerrudo

TítolAsínes el ASinEs. Primeros pasos, dificultades y retos

Esdeveniment: Workshop La información sintáctica en los atles lingüísticos: antecedentes, aplicaciones y perspectivas.

Lloc i data: UAB, 26-27 novembre 2015

Autors: Anna Pineda, Alba Cerrudo

TítolEl proyecto ASinEs: primeros pasos

Esdeveniment: Seminari Variación lingüística: morfología y sintaxis

Lloc i data: Universitat de Girona, 25 novembre 2015.

Autors: Ángel Gallego, Alba Cerrudo, Anna Pineda, Francesc Roca

TítolEl proyecto ASinEs: la creación de un atlas sintáctico del español

Esdeveniment: Seminari del Centre de Lingüística Teòrica.

Lloc i data: UAB, 6 novembre 2015.

Autors: Anna Pineda i Andreu Sentí

Títol: Sintaxi i semàntica a l’aula

Esdeveniment: Curs ICE-UAB Com es pot relacionar el lèxic i la gramàtica a l’aula de Secundària / Batxillerat

Lloc i data: UAB, 24 octubre 2015

Autors: Anna Pineda

Títol: Katalanaren bariazio sintaktikoa: ikuspegi orokorra eta kasu zehatzak

Esdeveniment: Euskal Herriko Unibertsitateko Uda Ikastaroak [cursos d’estiu de la Universitat del País Basc]

Lloc i data: Donostia, 25-26 juny de 2015

Autor: Anna Pineda

TítolAplicatius, calleu. Ditransitivitat, alternances acusatiu/datiu i variació silent

Esdeveniment: Seminari del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona

Lloc i data: Barcelona, 4 March 2014

Autor: Anna Pineda

Títol: Double object constructions in Spanish and Catalan

Esdeveniment: Seminari del Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona

Lloc i data de celebració: Barcelona, 27 gener de 2012

Autors: Anna Pineda

Títol: Different structures, convergent interpretations. Basque-romance study of the accusative / dative alternations (enllaç)

Esdeveniment: Dialect Syntax in Westmost Europe-Wedisyn’s Second Workshop on Syntactic Variation (HM-2009-1-25)

Lloc i data de celebració: Barcelona, 18 febrer de 2011

Autor: Anna Pineda

TítolThe Accusative/Dative alternation in verbs of transfer: a microvariation phenomenon in Romance and Basqu(enllaç)

Esdeveniment: Seminarios de Lingüística Teórica organizados por el Grupo de Investigación Lingüística y Ciencia Cognitiva (línea cambio, variación y cognición en el lenguaje) en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) de Madrid.

Lloc i data de celebració: Madrid, 29 novembre de 2010

Autors: Anna Pineda

TítolXarxes socials i comunicació cooperativa (taula rodona moderada per Xavier Laborda)

Esdeveniment: curs “Comunicació i blogs: teclats i pantalles per influir i cooperar”, organitzat per Els Juliols de la UB (Universitat de Barcelona)

Lloc i data de celebració: Barcelona, 16 juliol de 2008

Autors: Anna Pineda, Michelle Sheehan

Títol: A Cyclic Agree account of the Romance faire-infinitive: new evidence from Catalan

Esdeveniment: Cambridge Comparative Syntax in Newcastle (CamCoS 9 New)

Lloc i data: Newcastle University (United Kingdom), 19-20 gener 2021. [en línia a causa de la Covid]

Autors: Anna Pineda

Títol: Differential object marking in the diachrony of Catalan.

Esdeveniment: Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas (CoDiLI5)

Lloc i data: Université Libre de Bruxelles & Ghent University (Bèlgica), 12-14 desembre 2019.

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

Títol: DOM and Scales in Romance microvariation.

Esdeveniment: 45th Incontro di Grammatica Generativa.

Lloc i data: Università degli Studi di Padova (Itàlia), 21-23 febrer 2019.

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

Títol: Generalizations and their exceptions: DOM in Romance diachrony [poster]

Esdeveniment: 93rd Annual Meeting of the Linguistic Society of America

Lloc i dataNova York (EUA), 3-6 gener 2019.

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

Títol:  DOM and counterexamples to Scales: some insights from Romance diachrony.

Esdeveniment: Going Romance.

Lloc i data: Universitat d’Utrecht (Holanda), 11-14 desembre 2018.

Autor: Anna Pineda

TítolEl marcatge diferencial d’objecte en català (i Fabra).

Esdeveniment: V Col·loqui Internacional Pompeu Fabra, «La lingüística de Pompeu Fabra».

Lloc i data: Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), 28-30 novembre 2018.

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

TítolAnimacy and the PCC. Some remarks from differential object marking. 

Esdeveniment: The 18th International Conference of the Department of Linguistics: Romanian and the Romance languages.

Lloc i data: Universitat de Buchrest (Romania), 23-24 november 2018.

Autors: Anna Pineda, Michelle Sheehan, Norma Schifano

Títol:Transitivity in Catalan and Italian: evidence from causatives.

Esdeveniment: Olomouc Linguistic Colloquium 2018,

Lloc i data: Palacký University in Olomouc (Czech Republic), 7-9 juny 2018.

Autors: Monica Alexandrina Irimia, Anna Pineda

Títol: On the setting of Scales in the diachrony of Differential Object Marking.

Esdeveniment: 20th Diachronic Generative Syntax Conference

Lloc i data: University of York (Regne Unit), 19-21 juny 2018.

Autors: Anna Pineda

Títol: The development of Differential Object Marking in the diachrony of Catalan: (dis)similarities with respect to Spanish

Esdeveniment: Workshop on Differential Object Marking in Spanish -Diachronic change and synchronic variation

Lloc i data: University of Zurich (Suïssa), 4-5 juny 2018.

Autors: Anna Pineda

Títol: DOM in Catalan: Evidence from diachrony.

Esdeveniment: International workshop on the diachrony of Differential Object Marking,

Lloc i data: CNRS, Institut national des langues et civilisations orientales, Paris (France), 16-17 novembre 2017.

Autors: Ane Berro, Anna Pineda

TítolAparent unaccusative unergative in Basque and Romance.

Esdeveniment: Cambridge Workshop on Voice.

Lloc i data: University of Cambridge, 22-24 maig 2017.

Autor: Anna Pineda

TítolCausativization of verbs of motion from a Romance microcomparative perspective

Esdeveniment: Workshop Formal Approaches to Romance Microvariation (FARM), SLE 2016, 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

Lloc i data: Università degli Studi di Napoli Federico II, 31 agost – 3 setembre 2016

Autor: Anna Pineda

Títol: Què amaguen els verbs intransitius de moviment?

Esdeveniment: XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza

Lloc i data: “Sapienza” Università di Roma Roma, 18-23 juliol de 2016

Autor: Anna Pineda

TítolWhat lies behind causativization of verbs of motion in Romance languages?

Esdeveniment: CamCoS5, Cambridge Comparative Syntax 5

Lloc i data: University of Cambridge, 5-7 maig de 2016

Autor: Anna Pineda

Títol: The role of se’n in causativized verbs of motion: evidence from Catalan (and Italian and Aragonese)

Esdeveniment: Workshop on Romance SE/SI constructions

Lloc i data: University of Wisconsin-Madison, 21-22 abril 2016

Autor: Anna Pineda

TítolCausativization of unaccusative verbs of motion: evidence from Catalan (and Italian and Aragonese)

Esdeveniment: LSRL46, 46th Linguistic Symposium on Romance Languages

Lloc i data: Stony Brook University, New York, 31 març – 3 abril 2016

Autor: Anna Pineda

TítolThe role of dative clitic doubling in (Romance) ditransitive constructions (enllaç)

Esdeveniment: Workshop on Clitics: areal and genealogical perspectives. SLE 2015, 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea.

Lloc i data: Leiden University Centre for Linguistics (LUCL), Leiden, 2-5 setembre 2015

Autors: Ares Llop Naya, Anna Pineda

Títol: L’estudi de la variació sintàctica en català: On som i cap on anem?

Esdeveniment: XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, AILLC.

Lloc i data: València, 7-10 juliol 2015.

Autors: Anna Pineda, Carles Royo

Títol: DIOM in Romance and how to get rid of it

Esdeveniment: International Workshop on Differential Object Marking in Romance, CNRS, Institut national des langues et civilisations orientales

Lloc i data: París (França), 18 juny 2015

Autor: Anna Pineda

Títol: Looking for Double Object Constructions in Romance and Basque (enllaç)

Esdeveniment: Workshop on Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective

Lloc i data: Pavia (Itàlia), 11 setembre 2014

Autor: Anna Pineda

Títol: English-like Applicatives in Romance and Basque (enllaç)

Esdeveniment: Cambridge Comparative Syntax 3, University of Cambridge

Lloc i data: Cambridge (Anglaterra), maig de 2014.

Autors: Anna Pineda, Béatrice Lamiroy

Títol: Grammaticalisation des langues romanes et vitesse du changementlinguistique. La position du catalan

EsdevenimentXXVII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes

Lloc i data: Nancy (França), juliol de 2013.

Autor: Anna Pineda

Títol: Monotransitivization in Catalan and Spanish dialects (enllaç)

Esdeveniment: International Workshop The Syntactic Variation of Catalan and Spanish Dialects

Lloc i data: Universitat Autònoma de Barcelona, 26-28 juny de 2013.

Autor: Anna Pineda

Títol: DIOM in Romance (and Basque) (enllaç)

Congrés: CASTL Spring Conference on Differential Object Marking, University of Tromsø

Lloc i data: Tromsø (Noruega), 23-24 maig de 2013.

Autor: Anna Pineda

Títol: What lies behind Romance Double Object Constructionsand Dat/Acc alternations? (enllaç)

Congrés: 23rd Colloquium on Generative Grammar

Lloc i data: Madrid (Espanya), 9-11 maig de 2013

Autors: Anna Pineda

Títol: Explaining Romance accusative / dative alternations (enllaç)

Esdeveniment: Going Romance XXVI

Lloc i data: Leuven (Bèlgica), desembre 2012

Autor: Anna Pineda

Títol: What is behind dative / accusative alternation in Romance (enllaç)

Esdeveniment: SLE 2012, 45th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

Lloc i data: Estocolm (Suècia), agost-setembre de 2012

Autor: Anna Pineda

Títol: Romance double object constructions and transitivity alternations (enllaç)

Esdeveniment: ConSOLE XX

Lloc i data: Leipzig (Alemanya), gener de 2012

Autor: Anna Pineda

Títol: Double object constructions in Romance languages revisited (enllaç)

Esdeveniment: Going Romance XXV – Workshop on Syntactic Variation

Lloc i data: Utrecht (Holanda), desembre de 2011

Autor: Anna Pineda

Títol: L’alternança acusatiu / datiu en els verbs de transmissió, reflex de la Ubicació / Destinació

Esdeveniment: XXVIé Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques.

Publicació: Actes del XXVIé Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. Tubinga: Max Niemeyer.

Lloc i data: València, setembre de 2010

Autors: Anna Pineda

Títol: La sintaxis léxica nos llama: los verbos de la clase telefonear en lenguas romances y euskera (enllaç)

Esdeveniment: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Lingüística

Publicació: Actas del XXIX Congreso de la Sociedad Española de Lingüística. DVD. 20 Currículum Anna Pineda i Cirera

Lloc i data: Santiago de Compostel·la, febrer de 2010