Recerca - Publicacions

Títol: Pompeu Fabra. Obres completes. Índexs. Complecions, addicions i esmenes, vol. 10 [col·lecció dirigida per Jordi Mir & Joan Solà]

Autora: Anna Pineda

Lloc: Barcelona, València, Palma

Editorial: Institut d’Estudis Catalans, Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll.

ISBN: 978-84-7588-740-1

Any: 2020

 

Títol: Dative constructions in Romance and beyonf (enllaç) [descàrrega disponible!]

Editors: Anna Pineda [editora principal], Jaume Mateu [editor]

Lloc: Berlin

Editorial: Language Science Press

ISBN: 978-3-96110-250-1
ISBN (digital): 978-3-96110-249-5

Any: 2020

 

PortadaTítolBasc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s’assemblen tant) (enllaç)

Autors: Beatriz Fernández, Anna Pineda

Lloc: Barcelona

Editorial: Voliana

ISBN: 978-84-944848-7-2

Any: 2016

TítolLes fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc. [versió revisada i publicada de la tesi doctoral]. ((enllaç)

Autor: Anna Pineda

Lloc: Barcelona

Editorial: Institut d’Estudis Món Juïc (Col·lecció Cum Laude, 6)

ISBN: 978-84-9453-433-1

Any: 2016

Títol: “Differential Object Marking in Catalan”

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

Revista: Linguistic variation

Any: in press

Títol:Into adpositions: new formal perspectives on the structure of the PP and its variation 

Autors: Víctor Acedo-Matellán, Theresa Biberauer, Jaume Mateu & Anna Pineda

Revista: Linguistic Variation, 21(1), 1-11.

Any: 2021

Títol: “On the setting of scales in the diachrony of Differential Object Marking”

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

Revista: Journal of Historical Syntax, vol. 5, article 8, 1-41.

Any: 2021

Títol:Osagarrien Markapen Bereizgarria hizkuntza ukipenaren argitan: euskararen, katalanaren eta gaztelaniaren arteko konparazioa 

Autors: Ane Odria, Anna Pineda

Revista: Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkaria / Revue d’études basques / Revista de estudios vascos. / Basque studies review.

Any: 2021

Títol: “Estudi comparatiu del marcatge diferencial d’objecte en situacions de contacte lingüístic (català-espanyol i basc-espanyol)” 

Autors: Anna Pineda, Ane Odria

Revista:Treballs de Sociolingüística Catalana.

Any: 2021

Títol: “Surgimiento y expansión del marcado diferencial de objeto en la diacronía del catalán” (enllaç) 

Autors: Anna Pineda

Revista: Scriptum digital. Revista de corpus diacrónicos y edición digital en lenguas iberorrománicas, 9, 117-144

Any: 2020

Títol: “Qüestions terminològiques en l’ensenyament de la gramàtica catalana: els verbs transitius i la distinció argument/adjunt” (enllaç)

Autors: Anna Paradís, Anna Pineda

Revista: ReGrOC. Revista de Gramàtica Orientada a les Competències, 3(1), 147-163.

Any: 2020

Títol: “Hybrid intransitives in Basque” (enllaç)

Autors: Anna Pineda, Ane Berro

Revista: Glossa: A Journal of General Linguistics, 22, 1-28.

Any: 2020

Títol: Double object constructions in Romance: the common denominator” (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Revista: Syntax, 23(3), 203-240

Any: 2020

DOI: 10.1111/synt.12193

Títol: “From Dative to Accusative. An Ongoing Syntactic Change in Romance” (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Revista: Probus.International Journal of Romance Linguistics32(1), 129-173.

Any: 2020

Títol: “The role of dative clitic doubling in Romance ditransitives. What non-agreeing dative clitics can tell us about it” (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Revista: Revue Roumaine de Linguistique, LXIV, 4, 387-408

Any: 2019

Títol: L’experiència “Gramàtica comparada” a l’aula” (enllaç)

Autors: Anna Paradís, Anna Pineda

Revista: ReGrOC. Revista de Gramàtica Orientada a les Competències, 2(1), 67-88

Any: 2019

 

Títol: “Differential objects and datives. A homogenous class?’ (enllaç)

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

Revista: Lingvisticae Investigationes, 42(1), p. 1-7.

Any: 2019

Títol: Aspectes de la transitivitat en els inicis del català modern” (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Revista: Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 66, p. 207-236

Any: 2019

Títol: “Acostament al marcatge diferencial d’objecte als inicis del català modern” (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Revista: eHumanista/IVITRA 14 (Special Issue Gramàtica del Català Modern (1601-1833)), p. 570-596.

Any: 2018

Títol: Li-per-els[i] o la despronominalització del clític datiu en català: un fenomen incipient” (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Revista: Quaderns de Filologia-Estudis lingüístics, 23 (Special Issue: «Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició»), p. 247-281.

Any: 2018

Títol: “Differential indirect object marking in Romance (and how to get rid of it)” (enllaç)

Autors: Anna Pineda, Carles Royo

Revista: Revue Roumaine de Linguistique, LXII, 4, p. 445–462.

Any: 2017

Títol: “Syntactic Microvariation in Catalan. The Microvariació.cat iniative” (link)

Autors: Ares Llop, Anna Pineda

RevistaRevue roumaine de linguistique, LXIII, 3, p. 271-280.

Any: 2018

Títol: “Grammaticalization across Romance languages and the pace of language change. The position of Catalan” (enllaç)

Autor: Béatrice Lamiroy, Anna Pineda

Revista: Linguisticae Investigationes, vol. 40, n. 2, p. 304–331.

Any: 2018

Títol: “Katalanaren bariazio sintaktikoa: ikuspegi orokorra eta kasu zehatzak” [La variació sintàctica del català: panorama general i casos concrets] (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Publicació: Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkaria / Revue d’études basques / Revista de estudios vascos / Basque studies review – Euskal hizkera eta dialektoak gaur egun (ed. Irantzu Epelde) (Número especial), p. 207-234

Data: 2016

Lloc de publicació: Bayonne, França

Títol: “Del datiu a l’acusatiu. Un canvi sintàctic en procés en llengües romàniques i basc” (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Publicació: Llengua & Literatura, revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 25, p. 73-97.

Editorial: Institut d’Estudis Catalans

Data: 2015

Lloc de publicació: Barcelona

Títol: “Double Object Constructions and dative /accusative alternations in Spanish and Catalan: a unified account” (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Publicació: Borealis, An International Journal of Hispanic Linguistics, vol. 2 núm. 1, p. 57-115.

Editorial: Septentrio Academic Publishing, The University Library of Tromsø

Data: 2013

Lloc de publicació: Tromsø, Noruega

Títol: “La sociosignificació de les llengües en comunitats bilingües. Una anàlisi a tres bandes: Occitània, el País Basc i el Principat de Catalunya” (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Editorial: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), Universitat de Barcelona, disponible al web (http://www.ub.edu/cusc/recerques/Sociosignificacio_Pineda.pdf) dins l’apartat “Recerca i publicacions” en la secció “Recerques predoctorals”.

Data: 2008

Lloc de publicació: Barcelona

Títol: “El complement directe (II): Aspectes de la transitivitat”. Dins Josep Martines, Manuel Pérez-Saldanya & Gemma Rigau (eds.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar.

Autor: Anna Pineda

Editorial: John Benjamins / Empúries

Any: en premsa

Títol: “El complement directe (I): El marcatge diferencial d’objecte”. Dins Josep Martines, Manuel Pérez-Saldanya & Gemma Rigau (eds.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar.

Autor: Anna Pineda

Editorial: John Benjamins / Empúries

Any: en premsa

Títol: “Les subrodinades causals i finals”. Dins Josep Martines, Manuel Pérez-Saldanya & Gemma Rigau (eds.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar.

Autor: Manuel Pérez-Saldanya, Anna Pineda

Editorial: John Benjamins / Empúries

Any: en premsa

Títol: “A micro-comparative approach to DOM in language-contact environments: the case of Catalan, Basque and Spanish”. Dins Monica Irimia & Alexandru Mardale (eds.): Differential Object Marking in Romance: towards microvariation.

Autor: Ane Odria, Anna Pineda

Editorial: John Benjamins

Any: en premsa

Títol: “Argument structure and realization”. Dins Adam Ledgeway & Martin Maiden (eds.): The Cambridge Handbook of Romance Linguistics.

Autors: Víctor Acedo Matellán, Jaume Mateu, Anna Pineda

Editorial: Cambridge University Press.

Any: en premsa

Títol: Diferential object marking and scale reversals”. Dins Sergio Baauw, Luisa Meroni & Frank Drijkoningen (eds.), Romance Language and Linguistic Theory.

Autors: Monica Irimia, Anna Pineda

Editorial: John Benjamins

Any: en premsa

Títol: “El marcatge diferencial d’objecte en català (i Fabra).” Dins M. Àngel Pradilla (ed.), De llengua i societat: De la proposta fabriana a la reforma normativa de l’IEC, p. 211-222.

Autor: Anna Pineda

Editorial: Institut d’Estudis Catalans,

Any: 2021

Títol: The role of SE and NE in Romance verbs of motion. Evidence from Catalan, Italian, Aragonese and Spanish varieties“. Dins Grant Armstrong & Jonathan MacDonald (ed.): Unraveling the complexity of the SE clitic, p. 265-290.

Autors: Anna Pineda

Editorial: Springer (series Studies in Natural Language and Linguistic Theory).

Any: 2021

Títol: “The development of DOM in the diachrony of Catalan: (dis)similarities with respect to Spanish.” Dins Johannes Kabatek, Philipp Obrist & Albert Wall (ed.): New studies on Differential Object Marking in Romance and beyond.

Autor: Anna Pineda

Editorial: De Gruyter.

Any: en premsa

Títol: Introduction”. Dins A. Pineda (main editor) & J. Mateu (editor): Datives constructions in Romance and beyond, iii-xiii.

Autors: Anna Pineda, Jaume Mateu

Editorial:Language Science Press. Open Generative Series

Any: 2020

Títol: “La (in)transitivitat en Fabra: Aspectes clau”. Dins Josep Murgades, Eloi Bellés & Neus Nogué (ed.), Fabra, a la Universitat i de la Universitatp.139-165

Autor: Anna Pineda

Editorial: Edicions UB.

Any: 2020

Títol: Non-nominal arguments and transitivity in Romance and Scandinavian“. Dins Ken Ramshøj Christensen, Henrik Jørgensen & Johanna L. Wood (eds.): The sign of the V – Papers in Honour of Sten Vikner, p. 573-590.

Autors: Michelle Sheehan, Anna Pineda

Editorial: Aarhus: Aarhus Universitet Library Scholarly Publishing Services.

Any: 2019

Títol: Car puys que axí és, yo só prest. Les conjuncions causals en el Curial e Güelfa”. Dins V. J. Escartí (ed.): Nunc Dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando, p. 401-430.

Autor: Anna Pineda, Manel Pérez-Saldanya

Editorial: Publicacions de la Universitat de València.

Any: 2019

Títol: Light verb constructions in Romance and Basque”. Dins Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina, (eds.):Aligning grammars: Basque and Romance. Series “Grammars and Sketches of the World’s Languages”, p. 176-220.

Autor: Víctor Acedo-Matellán, Anna Pineda

Editorial: Brill

Any: 2019

Título: “Causativization of verbs of motion in Romance languages”. Dins Paco Ordóñez & Lori Repetti (eds.), Romance Languages and Linguistic Theory. Selected Proceedings of the LSRL 46, p. 245-262. (link)

Autor: Anna Pineda

Editorial: John Benjamins

Any: 2018

Títol: “Overt and covert ditransitivity in Romance: from double object constructions to case alternations”. Dins Agnes Korn & Andrej Malchukov (ed.), Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective. p. 77-94.

Autor: Anna Pineda

Editorial: Reichert

Any: 2018

Títol: “What lies behind dative/accusative alternations in Romance”. Dins Stefania Marzo & Karen Lahousse (ed.): Romance Languages and Linguistic Theory, Selected papers from ‘Going Romance’ Leuven 2012. (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Editorial: John Benjamins

ISBN: 978-90-2720-386-1

Pàgines: 123-139

Data: 2014

Títol: “Double object constructions in Spanish (and Catalan) revisited”. Dins Sergio Baauw, Frank Drijkoningen, Luisa Meroni & Manuela Pinto (ed.): Romance Languages and Linguistic Theory, Selected papers from ‘Going Romance’ Utrecht 2011. (enllaç)

Autor: Anna Pineda.

Editorial: John Benjamins

Pàgines: 193-216

Data: 2013

ISBN: 978-90-2720-385-4

Títol: “La recepció de Pompeu Fabra. Bibliografia sobre Fabra”. Dins Jordi Mir & Joan Solà (ed.): Pompeu Fabra. Obres completes, vol. IX.

Autor: Anna Pineda

Editorials: Institut d’Estudis Catalans, Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll

ISBN: 978-84-7588-373-1

Pàgines: 771-837

Data: 2013

Títol: “Transitividad y afectación en el entorno lingüísticoromance y eusquérico”. Dins Xulio Viejo (ed.): Estudios sobre variaciónsintáctica peninsular. (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Editorial: Trabe /Seminariu de Filoloxía Asturiana de laUniversidad de Oviedo

ISBN: 978-84-8053-715-5

Pàgines: 31-73

Data: 2012

Títol: “Més que un clític”. Ressenya de Cedric Boeckx i Txuss Martin (2013): El clític datiu és més que un clític. Lleida: Pagès editors. 71 pàg (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Revista: Els Marges, vol. 102, p.115-116

Data: 2014

Lloc de Publicació: Barcelona

Títol: “El datiu en català”. Ressenya de M. Teresa Ynglès i Nogués (2011) El datiu en català: una aproximació des de la lingüística cognitiva. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Revista: Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 22, p. 171-184

Data: 2012

Lloc de Publicació: Barcelona

Títol: “Introducció a l’estudi del lèxic”. Ressenya d’ Elena de Miguel (ed.) (2009) Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel. (enllaç)

Autors: Anna Pineda, Andreu Sentí

Revista: Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 21, p. 407-424

Data: 2010

Lloc de Publicació: Barcelona

Títol: “L’estudi de la variació sintàctica en català: On som i cap on anem?” (enllaç)

Autors: Ares Llop, Anna Pineda

Congrés: XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 juliol 2015

Publicació: Manuel Pérez Saldanya & Rafael Roca i Ricart (ed.) (2017): Actes del XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015 [online], pg. 527-542.

Títol: “Differential object marking and Scales: Insights from Romance diachrony” (enllaç)

Autors: Monica A. Irimia, Anna Pineda

Congrés: Annual Meeting of the Linguistic Society of America, New York City, 5-8 gener 2019.

Publicació: Proceedings of the Linguistic Society of America (2019), vol. 4, 57, 1-15. ISSN [online]: 2473-8689.

Títol: “Romance double object constructions and transitivity alternations” (enllaç)

Autor: Anna Pineda

Congrés: XX ConSOLE, 20th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe; Leipzig, gener de 2012.

Publicació: (peer-reviewed) Proceedings of ConSOLE XX (Leipzig 2012). Leiden: SOLE,2013. Ed. per Enrico Boone, Martin Kohlberger & Maartje Schulpen. ISSN: 1574-499X. Pg. 185-211.

Títol: L’alternança acusatiu / datiu en els verbs de transmissió, reflex de la Ubicació / Destinació (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Congrés: XXVIé Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, València, setembre de 2010.

Publicació: Emili Casanova Herrero & Cesáreo Calvo Rigual (ed.) (2013): Actes del XXVIé Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010). Berlin: De Gruyter, pg. 311-324.ISBN 978-3-11-029984-7.

Títol: La sintaxis léxica nos llama: los verbos de la clase telefonear en lenguas romances i euskera (enllaç)

Autors: Anna Pineda

Congrés: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Lingüística; Santiago de Compostel·la, febrer de 2010

Publicació: Actas del XXXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. DVD.ISBN 978-84-693-8655-2.