Research - Publications

Title: Pompeu Fabra. Obres completes. Índexs. Complecions, addicions i esmenes, vol. 10 [collection directed by per Jordi Mir & Joan Solà]

Author: Anna Pineda

Location: Barcelona, València, Palma

Publishing house: Institut d’Estudis Catalans, Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll.

ISBN: 978-84-7588-740-1

Year: 2020

 

Title: Dative constructions in Romance and beyonf (link) [available for download!]

Editors: Anna Pineda [main editor], Jaume Mateu [editor]

Location: Berlin

Publishing house: Language Science Press

ISBN: 978-3-96110-250-1
ISBN (digital): 978-3-96110-249-5

Year: 2020

Titleportada-bascBasc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s’assemblen tant) [Basque for Catalan speakers. (Or how two such different languages are so similar)] (link)

Authors: Beatriz Fernández, Anna Pineda

Location: Barcelona

Publishing house: Voliana

ISBN: 978-84-944848-7-2

Year: 2016

PortadaTitleLes fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc [published and revised version of the PhD dissertation]. (link)

Author: Anna Pineda

Location: Barcelona

Publishing house: Institut d’Estudis Món Juïc (Col·lecció Cum Laude, 6)

ISBN: 978-84-9453-433-1

Year: 2016

Title: “Differential Object Marking in Catalan”

Authors: Monica Irimia, Anna Pineda

Journal:Linguistic variation

Year: in press

Title:Into adpositions: new formal perspectives on the structure of the PP and its variation 

Authors: Víctor Acedo-Matellán, Theresa Biberauer, Jaume Mateu & Anna Pineda

Journal: Linguistic Variation, 21(1), 1-11.

Year: 2021

Title: “On the setting of scales in the diachrony of Differential Object Marking”

Authors: Monica Irimia, Anna Pineda

Journal: Journal of Historical Syntax, vol. 5, article 8, 1-41.

Year: 2021

Title:Osagarrien Markapen Bereizgarria hizkuntza ukipenaren argitan: euskararen, katalanaren eta gaztelaniaren arteko konparazioa 

Authors: Ane Odria, Anna Pineda

Journal: Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkaria / Revue d’études basques / Revista de estudios vascos. / Basque studies review.

Year: 2021

Title: “Estudi comparatiu del marcatge diferencial d’objecte en situacions de contacte lingüístic (català-espanyol i basc-espanyol)” 

Authors: Anna Pineda, Ane Odria

Journal: Treballs de Sociolingüística Catalana.

Year: 2021

Title: “Surgimiento y expansión del marcado diferencial de objeto en la diacronía del catalán” (link) 

Author: Anna Pineda

Journal: Scriptum digital. Revista de corpus diacrónicos y edición digital en lenguas iberorrománicas, 9, 117-144.

Year: 2020

Title: Qüestions terminològiques en l’ensenyament de la gramàtica catalana: els verbs transitius i la distinció argument/adjunt” (link)

Author: Anna Paradís, Anna Pineda

Journal: ReGROC. Revista de Gramàtica Orientada a les Competències,3(1), 147-163.

Year: 2020

Title: “Hybrid intransitives in Basque” (link) 

Authors: Anna Pineda, Ane Berro

Journal: Glossa: A Journal of General Linguistics, 22, 1-28.

Year: 2020

Title: Double object constructions in Romance: the common denominator” (link)

Authors: Anna Pineda

Journal: Syntax, 23(3), 203-240

Year: 2020

Title: “From Dative to Accusative. An Ongoing Syntactic Change in Romance” (link)

Authors: Anna Pineda

Journal: Probus.International Journal of Romance Linguistics32(1), 129-173.

Year: 2020

Title: The role of dative clitic doubling in Romance ditransitives. What non-agreeing dative clitics can tell us about it” (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Revue Roumaine de Linguistique, LXIV, 4, 387-408

Year: 2019

Title: L’experiència “Gramàtica comparada” a l’aula” (link)

Author: Ares Llop, Anna Paradís, Anna Pineda

Journal: ReGROC. Revista de Gramàtica Orientada a les Competències, 2(1), 67-88.

Year: 2019

Title: “Differential objects and datives. A homogenous class?” (link)

Authors: Monica Irimia, Anna Pineda

Journal: Lingvisticae Investigationes, 42(1), p. 1-7.

Year: 2019

Title: Aspectes de la transitivitat en els inicis del català modern(link)

Author: Anna Pineda

JournalCaplletra. Revista Internacional de Filologia, 66, p, 207-236.

Year: 2019

Title: “Acostament al marcatge diferencial d’objecte als inicis del català modern” (link)

Authors: Anna Pineda

Journal: eHumanista/IVITRA (Special issue Gramàtica del Català Modern (1601-1833)), 14, p. 570-596.

Year: 2018

Title: Li-per-els[i] o la despronominalització del clític datiu en català: un fenomen incipient(link)

Author: Anna Pineda

JournalQuaderns de Filologia-Estudis lingüístics, 23 (Special Issue: «Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició»), p. 247-281.

Year: 2018

Title: “Differential indirect object marking in Romance (and how to get rid of it).” (link)

Authors: Anna Pineda, Carles Royo

Journal: Revue Roumaine de Linguistique, LXII, 4, p. 445–462.

Year: 2017

Title: “Syntactic Microvariation in Catalan. The Microvariació.cat iniative” (link)

Authors: Ares Llop, Anna Pineda

JournalRevue roumaine de linguistique, LXIII, 3, p. 271-280.

Year: 2018

Title: “Grammaticalization across Romance languages and the pace of language change. The position of Catalan” (link)

Authors: Béatrice Lamiroy, Anna Pineda

Journal: Linguisticae Investigationes, vol. 40, n. 2, p. 304–331.

Year: 2018

Title: “Katalanaren bariazio sintaktikoa: ikuspegi orokorra eta kasu zehatzak” [La variació sintàctica del català: panorama general i casos concrets] (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkaria / Revue d’études basques / Revista de estudios vascos / Basque studies review – Euskal hizkera eta dialektoak gaur egun (ed. by Irantzu Epelde)(Special Issue), p. 207-234

Year: 2016

Title: “Del datiu a l’acusatiu. Un canvi sintàctic en procés en llengües romàniques i basc” (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Llengua & Literatura, revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 25, p. 73-97.

Year: 2015

Title: “Double Object Constructions and dative /accusative alternations in Spanish and Catalan: a unified account” (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Borealis, An International Journal of Hispanic Linguistics, 2/1, p. 57-115.

Year: 2013

Title: “La sociosignificació de les llengües en comunitats bilingües. Una anàlisi a tres bandes: Occitània, el País Basc i el Principat de Catalunya” (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), Universitat de Barcelona, disponible al web (http://www.ub.edu/cusc/recerques/Sociosignificacio_Pineda.pdf) dins l’apartat “Recerca i publicacions” en la secció “Recerques predoctorals”.

Year: 2008

Title: “Subordinades causals i finals”. In Josep Martines, Manuel Pérez-Saldanya & Gemma Rigau (eds.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar.

Author: Manuel Pérez-Saldanya & Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins / Empúries

Year: in press.

Title: “El complement directe (I): El marcatge diferencial d’objecte”. In Josep Martines, Manuel Pérez-Saldanya & Gemma Rigau (eds.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar.

Author: Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins / Empúries

Year: in press

Title: “El complement directe (II): Aspectes de la transitivitat”. In Josep Martines, Manuel Pérez-Saldanya & Gemma Rigau (eds.): Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar.

Author: Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins / Empúries

Year: in press

Title: “Argument structure and realization”. In A. Ledgeway & M. Maiden (eds.): The Cambridge Handbook of Romance Linguistics.

Author: Víctor Acedo Matellán, Jaume Mateu, Anna Pineda

Publishing house: Cambridge University Press

Year: in press

Title: “A micro-comparative approach to DOM in language-contact environments: the case of Catalan, Basque and Spanish”. In Monica Irimia & Alexandru Mardale (eds.): Differential Object Marking in Romance: towards microvariation.

Author: Ane Odria, Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins

Year: in press

Title: “ASinEs. An interactive atlas for the study of syntactic variation of Spanish’. In A. Cerrudo, Á. Gallego & F. Roca (eds.): Syntactic Geolectal Variation. Traditional approaches, current challenges and new tools, p. 297-318.

Author: Alba Cerrudo, Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins

Year: 2021

Title: “Diferential object marking and scale reversals. In Sergio Baauw, Luisa Meroni & Frank Drijkoningen (eds.), Romance Language and Linguistic Theory, p. 118-130.

Authors: Monica Irimia, Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins

Year: 2021

Title: “El marcatge diferencial d’objecte en català (i Fabra).” In M. Àngel Pradilla (ed.),  De llengua i societat: De la proposta fabriana a la reforma normativa de l’IEC, p. 211-222.

Author: Anna Pineda

Publishing house: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.

Year: 2021

Title: “The role of SE and NE in Romance verbs of motion. Evidence from Catalan, Italian, Aragonese and Spanish varieties“. In Grant Armstrong & Jonathan MacDonald (eds.): Unraveling the complexity of the SE clitic, p. 265-290

Authors: Anna Pineda

Publishing house: Springer (series Studies in Natural Language and Linguistic Theory).

Year: 2021

Title: “The development of DOM in the diachrony of Catalan: (dis)similarities with respect to Spanish.” In Johannes Kabatek, Philipp Obrist & Albert Wall (eds.): Differential Object Marking in Romance – The third wave, p. 243-277. (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house: De Gruyter.

Year: 2021

Title: Introduction”. In Anna Pineda (main editor) & Jaume Mateu (editor): Datives constructions in Romance and beyond, p. iii-xiii.

Authors: Anna Pineda, Jaume Mateu

Publishing house: Language Science Press. Open Generative Series.

Year: 2020

Title: “La (in)transitivitat en Fabra: Aspectes clau”. In Josep Murgades, Eloi Bellés & Neus Nogué (eds.), Fabra, a la Universitat i de la Universitat, p.139-165

Author: Anna Pineda

Publishing house: Edicions UB.

Year: 2020

Títol: Non-nominal arguments and transitivity in Romance and Scandinavian“. In Ken Ramshøj Christensen, Henrik Jørgensen & Johanna L. Wood (eds.): The sign of the V – Papers in Honour of Sten Vikner, p. 573-590.

Autors: Michelle Sheehan, Anna Pineda

Editorial: Aarhus: Aarhus Universitet Library Scholarly Publishing Services.

Any: 2019

Title: “Car puys que axí és, yo só prest. Les conjuncions causals en el Curial e Güelfa”. In V. J. Escartí (ed.): Nunc Dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando, p. 401-430.

Author: Manuel Pérez-Saldanya & Anna Pineda

Publishing house: Publicacions de la Universitat de València.

Year: 2019

Title: “Light verb constructions in Basque and Romance.”. In A. Berro, . Fernández & J. Ortiz de Urbina (eds.): Aligning grammars: Basque and Romance. Series “Grammars and Sketches of the World’s Languages”, p. 176-220.

Author: Víctor Acedo Matellán, Jaume Mateu, Anna Pineda

Publishing house: Brill

Year: 2019

Title: “Causativization of verbs of motion in Romance languages”. In Paco Ordóñez & Lori Repetti (eds.), Romance Languages and Linguistic Theory. Selected Proceedings of the LSRL 46, p. 245-262. (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins

Year: 2018

Title: “Overt and covert ditransitivity in Romance: from double object constructions to case alternations”. In Agnes Korn & Andrej Malchukov (eds.), Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective. p. 77-94.

Author: Anna Pineda

Publishing house: Reichert

Year: 2018

Title: “What lies behind dative/accusative alternations in Romance”. In Stefania Marzo & Karen Lahousse (eds.): Romance Languages and Linguistic Theory, Selected papers from ‘Going Romance’ Leuven 2012. (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins

ISBN: 978-90-2720-386-1

Pages: 123-139

Year: 2014

Title: “Double object constructions in Spanish (and Catalan) revisited”. In Sergio Baauw, Frank Drijkoningen, Luisa Meroni & Manuela Pinto (eds.): Romance Languages and Linguistic Theory, Selected papers from ‘GoingRomance’ Utrecht 2011. (link)

Autors: Anna Pineda.

Publishing house: John Benjamins

Pages: 193-216

Year: 2013

ISBN: 978-90-2720-385-4

Title: “La recepció de Pompeu Fabra. Bibliografia sobre Fabra”. In Jordi Mir & Joan Solà (eds.): Pompeu Fabra. Obres completes, vol. IX.

Author: Anna Pineda

Publishing houses: Institut d’Estudis Catalans, Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll

ISBN: 978-84-7588-373-1

Pages: 771-837

Year: 2013

Title: “Transitividad y afectación en el entorno lingüísticoromance y eusquérico”. In Xulio Viejo (ed.): Estudios sobre variaciónsintáctica peninsular. (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house:Trabe /Seminariu de Filoloxía Asturiana de laUniversidad de Oviedo

ISBN: 978-84-8053-715-5

Pages: 31-73

Year: 2012

Title: “Més que un clític”. Ressenya de Cedric Boeckx i Txuss Martin (2013): El clític datiu és més que un clític. Lleida: Pagès editors. 71 pàg (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Els Marges, vol. 102, p.115-116

Year: 2014

Title: “El datiu en català”. Ressenya de M. Teresa Ynglès i Nogués (2011) El datiu en català: una aproximació des de la lingüística cognitiva. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 22, p. 171-184

Year: 2012

Title: “Introducció a l’estudi del lèxic”. Ressenya d’ Elena de Miguel (ed.) (2009) Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel. (link)

Authors: Anna Pineda, Andreu Sentí

Revista: Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 21, p. 407-424

Year: 2010

Title: “L’estudi de la variació sintàctica en català: On som i cap on anem?” (link)

Authors: Ares Llop, Anna Pineda

Conference: XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 juliol 2015.

Publication: Manuel Pérez Saldanya & Rafael Roca i Ricart (ed.) (2017): Actes del XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015 [Recurs electrònic], pg. 527-542

Title: “Differential object marking and Scales: Insights from Romance diachrony” (link)

Authors: Monica A. Irimia, Anna Pineda

Conference: Annual Meeting of the Linguistic Society of America, New York City, 5-8 January 2019.

Publication:  Proceedings of the Linguistic Society of America (2019), vol. 4, 57, 1-15. ISSN (online): 2473-8689.

Title: “Romance double object constructions and transitivity alternations” (link)

Author: Anna Pineda

Conference: XX ConSOLE, 20th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe; Lepizig (Germany), January 2012.

Publication: (peer-reviewed) Proceedings of ConSOLE XX (Leipzig 2012). Leiden: SOLE,2013. Ed. by Enrico Boone, Martin Kohlberger & Maartje Schulpen. ISSN: 1574-499X. Pg. 185-211.

Title: “L’alternança acusatiu / datiu en els verbs de transmissió, reflex de la Ubicació / Destinació” (link)

Author: Anna Pineda

Conference: XXVIé Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. València, September 2010.

Publication: Emili Casanova Herrero & Cesáreo Calvo Rigual (ed.) (2013): Actes del XXVIé Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010). Berlin: De Gruyter, pg. 311-324.ISBN 978-3-11-029984-7.

Title: La sintaxis léxica nos llama: los verbos de la clase telefonear en lenguas romances i euskera (link)

Author Anna Pineda

Conference: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Lingüística; Santiago de Compostel·la, February 2010.

Publication: Actas del XXXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. DVD.ISBN 978-84-693-8655-2.